Presentació

A principis de l'any 2012 un grup de treball format per l'associació JIS, La Rotllana, l'Esplai La Florida, l'Esplai Sant Feliu i El Club Esplai SanFeliu St Ildefons inicien un procés de reflexió sobre el seu mètode, valors i horitzó compartit.

El grup convoca les trobades d'entitats d'acció social i comunitària celebrades l'any 2012 i 2013 a partir de les quals es reconeix la necessitat de proposar una eina de coordinació associativa que esdevingui una oportunitat per sortir de la crisi i construir una alternativa real de justícia social. on entitats arrelades a la comunitat han desenvolupat acció educativa amb una perspectiva d'atenció integral i s'han convertit en referents del territori, dels veïns i de les veïnes.

Fan una aposta pel treball comunitari, per l'arrelament de les persones, per satisfer les necessitats bàsiques a partir de l'acció social més propera. Per construir les polítiques socials des de baix cap a dalt, compartides, partir de les necessitats de les persones. La suma de petits projectes a diferents barris i territoris catalans serviran per posar en valor un model propi, construït de manera paral•lela arreu de Catalunya.

El procés constitucional finalitza el 20 de juny de 2013 a El Vendrell on es realitza l'assemblea constituent i és la voluntat d'esforços d'unes quantes entitats per multiplicar la generació d'oportunitats, per connectar els projectes de barri i construir país.

La missió de la XEASC és treballar pel desenvolupament de l'acció social i comunitària als barris, construint un espai de participació, vertebració territorial i d'interlocució. La visió és que la xarxa sigui qui representi, legitimi i doni capacitat d'interlocució i d'organització a un model d'acció educativa arrelat a la comunitat i referent en el territori. Els seus rols de treball seran al servei de les entitats membres, impulsant la millora en la qualitat del model i adequant projectes i serveis a les necessitats i als objectius de creixement i consolidació.

El compromís amb la transformació social, la justícia en la protecció dels drets de les persones, la independència per construir discurs i per actuar, la sostenibilitat en la gestió eficient dels recursos i la transparència són els valors compartits.