Associació Batibull

L’Associació Batibull neix l’any 1993 amb la finalitat de promoure el lleure com espai educatiu i lúdic, mitjançant projectes creatius i com a pràctica educativa: l’animació sociocultural, cooperant activament amb l’acció social i cultural de l’entorn on es realitza la intervenció educativa per tal de desenvolupar i transformar la comunitat. Des de l’any 2000 hem engegat diverses iniciatives juvenils amb una clara metodologia pedagògica basada en els pilars del PENSA – DECIDEIX – ACTUA, amb les següents finalitats:

- Potenciar el temps de lleure com a valor educatiu i social.

- Proporcionar espais/projectes de lleure com elements generadors de promoció i difusió de cultura.

- Promoure el pensament crític com element essencial pel canvi, millora i transformació social.

- Realitzar processos de creació de productes artístics a partir de la participació, l’intercanvi d’experiències i la relació dels joves.

- Utilitzar les noves tecnologies com a eines didàctiques. Experimentar i assajar diferents metodologies que facilitin la vivència de valors.

Aquest procés dinàmic s’adapta a les necessitats i interessos del jove i proporciona espais d’experimentació i creació: generant un lleure lúdic, de progrés cultural i solidari; un lleure creatiu que ofereix experiències de desenvolupament i satisfacció individual i col•lectiva.

Web www.associaciobatibull.org

Twitter @ABatibull

Facebook Associacio.Batibull

Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!