Joves per la Igualtat i la Solidaritat

Treballar amb i per les persones per construir la societat mitjançant accions i projectes socioeducatius com a eina de transformació social. Defensa el dret i el respecte a la dignitat de les persones que poden patir qualsevol discriminació. Potencia la creació de programes socials. Facilita l’accés a la informació juvenil i a l’educació en valors i de consciència de gènere. Potencia la creació d’equips humans voluntaris. Fomenta la igualtat d’oportunitats. Fomenta la inserció laboral del jovent. Fomenta les relacions intergeneracionals i interculturals. Fomenta l’accés a les noves tecnologies.

Web www.joves.org

Twitter @AssociacioJIS

Facebook AssociacioJIS

Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!