Projectes

VERTEBREACIÓ I CREIXEMENT

La prioritat és construir la nostra dinàmica de treball intern i assegurar la participació activa i la presa de decisions conjunta.

El coneixement a fons del sector social i comunitari i a partir de les necessitats de les pròpies entitats membres esdevé estratègic per la Xarxa. Cal que el coneixement sigui sistemàtic i ajudi a crear discurs sobre temes claus. Volem generar complicitats amb d’altres agents socials i comunitaris.

 • - Aconseguir acord en l’horitzó i en el mètode
 • - Planificar una línia estable d’actuació i d’estratègia
 • - Aprofitar les certeses, la inèrcia de treball, avançar en el consens i fer evidents els reptes
 • - Definir una estructura senzilla que generi confiança i seguretat
 • - Avançar en estudis de coneixement i mapes territorials identificant altres realitats
 • - Impulsar un codi ètic per aprofundir en la qualitat democràtica del sector
 • - Vetllar per l’actualització de la base de dades de la Xarxa i per facilitar la coordinació permanent de les entitats

FORMACIÓ I INTERCANVI DE RECURSOS

Les prioritats en aquesta àrea són: analitzar les necessitats que tenim i definir els serveis i recursos que hem d’intercanviar, compartir i /o crear, i aconseguir finançament sostenible.

 • - Explorar i definir la capacitat de cooperació interna i estudiar la mancomunitat de serveis i recursos
 • - Cercar finançament públic i privat
 • - Explorar i definir l’aliança i el suport amb consultors externs, altres actors del sector, administracions i institucions

COMUNICACIÓ

Entenent la comunicació com una àrea de treball transversal i que potencia el treball en xarxa i de difusió de les activitats de les entitats, ha de servir també per explicar perquè som xarxa i els objectius que ens plantegem.

 • - Projectar-nos cap enfora per donar conèixer les nostres propostes
 • - Créixer en el territori, i en nombre d’entitats
 • - Començar a ser visibles públicament: fer saber que som xarxa
 • - Posar en marxa un espai de treball en xarxa, un espai de treball per les entitats membres i un espai de treball per la Junta