Associació Trèvol

Trèvol és una entitat constituïda l’any 1999, com a associació sense finalitat de lucre. Des de llavors ens dediquem a l’educació en el lleure, a l’acció social i a promoure el desenvolupament del treball en xarxa entre els diferents agents educatius i socials, amb voluntat transformadora i d’inclusió social. Ens situem principalment en l’àmbit de lleure, l’espai no formal i informal d’infants, joves i adults. I des d’aquí apostem per una manera d’actuar vinculada al territori de referència i al teixit associatiu, creant xarxes i relacions. Fem especial atenció a persones i col•lectius que requereixen de suports específics, com és el cas el dels infants, joves i adults amb discapacitat intel•lectual. Treballem per la seva promoció personal i social, la inclusió, la participació en la comunitat, així com la seva qualitat de vida i independència. L’Associació Trèvol està formada per persones vinculades al món de l’educació i l’acció social i que col•laboren de manera voluntària i/o professional desenvolupant els diferents projectes.

Web blocs.xarxanet.org/associaciotrevol

Facebook Associacio.Trevol

Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!