Centre d’Esplai Xixell

Es dedica a l’educació en el temps lliure d’infants i joves. Treballa per fer persones crítiques, lliures, capaces de lluitar per la Pau, pels Drets Humans, pel respecte i l’amor a l’entorn i per fer de la diversitat una font d’enriquiment.

Web www.xixell.cat

Twitter @cexixell

Facebook Xixell

Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!